Χρήσιμα Τηλέφωνα Σκύρου

ΔΗΜΟΣ: 22220 - 91206-7
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 22220 - 91274
ΛΙΜ. ΣΤΑΘΜΟΣ: 22220 - 93475
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: 22220 - 91208
ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ: 22220 - 92222
ΥΠΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΜΗΣ: 22220 - 22606