Πανηγύρια της Σκύρου

  • 50 μέρες μετά το Πάσχα - Αγίου Πνεύματος, πανηγύρι στη Θεοτόκο. (κοντά στο αεροδρόμιο)
  • 19-20 Ιουλίου - Προφήτη Ηλία, πανηγύρι στον Αη Λιά στο Τραχύ.
  • 26-27 Ιουλίου - Αγίου Παντελεήμονος, πανηγύρι στον Αγιο Παντελεήμονα στο Τραχύ και στο Μάρμαρο.
  • 5 - 6 Αυγούστου - Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, πανηγύρι στο Σωτήρα
  • 14 -15 Αυγούστου - Κοιμήσεως Θεοτόκου, Πανηγύρι στην Παναγίτσα στο Πάτημα και στην Παναγία Μέγκλου
  • 16 - 17 Αυγούστου - Αγίου Μύρωνος, πανηγύρι στον Αγιο Μύρωνα
  • 23 Αυγούστου: Απόδοσης Κοιμήσεως Θεοτόκου, πανηγύρι στην κυρά Παναγιά
  • 28 - 29 Αυγούστου: Ιωάννου Προδρόμου, πανηγύρι στον Αγιο Γιάννη στο Ψαρμό
  • 1 - 2 Σεπτεμβρίου - Αγίου Μάμαντος, πανηγύρι στον Άγιο Μάμα
  • 7 - 8 Σεπτεμβρίου - Γεννήσεως της Θεοτόκου, πανηγύρι στην Παναγιά τη Λυμπιανή και στην Παναγιά τη Σπηλιώτισα (Αχίλλι).