Αρχαιολογικός χώρος Παλαμαρίου

Το Παλαμάρι βρίσκεται στα Βορειοδυτικά της Χώρας και η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ερείπια αρχαίου οικισμού. Οι ανασκαφές συνεχίζονται και συνεχώς έρχονται στο φως περισσότερα στοιχεία που μας πληροφορούν για τη σημασία και τον τρόπο ζωής της αρχαίας πόλης – λιμάνι που ήταν από τις σημαντικότερες της εποχής της.
O Oικισμός έχει διατηρηθεί σέ έκταση 17 πυκνοδομημένων στρεμμάτων, τό συνολικό του μέγεθος όμως ήταν σχεδόν διπλάσιο. Kύριο στοιχείο τής ανάδειξης αποτελεί η  σωζόμενη σέ μήκος περί τά 200 μέτρα, λιθόκτιστη σέ όλη της τήν έκταση, Oχύρωση η οποία αποτελείται από  τό ισχυρό τείχος με τους πεταλόσχημους προμαχώνες καί τά προτειχίσματα, και ενισχύεται στή μιά πλευρά μέ αμυντική τάφρο. Πρόκειται γιά ένα μοναδικό, μέχρι στιγμής, σε πληρότητα μορφής καί σέ διατήρηση δείγμα τών οχυρώσεων αυτού του τύπου, οι οποίες διαδόθηκαν στο Αιγαίο από τά μέσα περίπου τής 3ης π.X. χιλιετίας.
Aπό πλευράς επιστημονικού οφέλους τό έργο τών τελευταίων 7 χρόνων στό Παλαμάρι υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό, διότι έφερε στό φώς πλήθος νέων στοιχείων πού αφορούν  στή διάρκεια τής ζωής τού Oικισμού, στήν ακριβέστερη χρονολόγηση τών φάσεων, στίς σχέσεις καί επαφές μέ άλλες περιοχές καί πέραν τού αιγαιακού χώρου, στόν  βαθμό αστικοποίησης καί εσωτερικής οργάνωσής του κατά τίς περιόδους τής πρώιμης καί κατά τής μέσης Xαλκοκρατία. Eιδικότερα μνεία πρέπει νά γίνει στά επιστημονικά δεδομένα πού τό έργο αυτό προσθέτει στή γενικότερη έρευνα καί μελέτη τών προϊστορικών μνημειακών οχυρώσεων.